Przejdź do treści

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (dalej WORD w Katowicach) – 2 części - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (dalej WORD w Katowicach) – 2 części

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.12.2017 r.

Załącznik nr 3 - Oferta - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2017 r.

Informacja o grupie kapitałowej - wersja edytowalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.01.2018 r.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 257