Przejdź do treści

Roboty budowlane konieczne do wykonania w oddziale terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w Jastrzębiu Zdroju - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Roboty budowlane konieczne do wykonania w oddziale terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w Jastrzębiu Zdroju

Informacja z otwarcia ofert 22.03.2022

Informacja z otwarcia ofert 22.03.2022

Zapytanie ofertowe

 1. Zakres prac:
 1. Remont uszkodzonej nawierzchni placu manewrowego o powierzchni 25 m2, obejmujący:
 • Demontaż kostki brukowej na powierzchni 25 m2,
 • Wymiana podbudowy na powierzchni 25 m2,
 • Podbudowa wraz z geowłókniną na powierzchni 25 m2,
 • Zagęszczenie podbudowy o powierzchni 25 m2,
 • Ułożenie kostki brukowej na powierzchni 25 m2 (wymiana 30% kostki na nową);
 1. Przebudowa pasa zieleni na nawierzchnie z kostki o powierzchni 10 m2, obejmujący:
 • Demontaż krawężników, wykonanie wykopu,
 • Podbudowa wraz z geowłókniną,
 • Zagęszczenie podbudowy,
 • Ułożenie kostki brukowej,

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 707