Przejdź do treści

Remont toalet w OT WORD w Katowicach z wykonaniem odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Remont toalet w OT WORD w Katowicach z wykonaniem odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.10.2019 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 357