Przejdź do treści

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2019 r.

Załącznik nr 5 – UMOWA – WZÓR

Odpowiedzi na pytania z 20 i 22 sierpnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania z 22 i 26 sierpnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2019 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Wybór oferty z dnia 19.09.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UZP - 07.10.2019 r.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 349