Przejdź do treści

Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 98. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 98.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2018 r.

Projekt budowlany - zip

Specyfikacja wykonania i odbioru robót - zip

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.03.2018 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.03.2018 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 23.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.03.2018 r.

Oświadczenie - grupa kapitałowa - wersja edytowalna

Wybór najkorzystaniejszej oferty z dnia 20.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 275