Przejdź do treści

Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.02.2018 r.

Załącznik nr 2 - Oferta - wersja edytowalna

Projekt budowlany - architektura - rys. 1

Projekt budowlany - architektura - rys. 2

Projekt budowlany - architektura - rys. 4

Projekt budowlany - charakterystyka energetyczna

Projekt budowlany - instalacja energetyczna - parter

Projekt budowlany - instalacja energetyczna - klatka A

Projekt budowlany - instalacja energetyczna - klatka B

Projekt budowlany - instalacja energetyczna - schemat zasilania

Projekt budowlany - konstrukcja 1

Projekt budowlany - konstrukcja 2

Projekt budowlany - konstrukcja 4

Projekt budowlany - konstrukcja 6

Projekt budowlany - konstrukcja 8

Projekt budowlany - konstrukcja 10

Projekt budowlany - konstrukcja 11

Projekt budowlany - konstrukcja 12

Projekt budowlany - opis konstrukcji i obliczenia

Projekt budowlany - wentylacja mech - opis

Projekt budowlany - wentylacja mech - rys nr 1

  Projekt budowlany - wodno-kanal - opis instalacji

  Projekt budowlany - wodno-kanal - profil kan cz 1

  Projekt budowlany - wodno-kanal - profil kan cz 2

  Projekt budowlany - wodno-kanal - rozwinięcie instalacji kanalizacji

  Projekt budowlany - wodno-kanal - rozwinięcie instalacji wody

  Projekt budowlany - wodno-kanal - rzut parteru

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 1

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 2

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 3

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 4

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 5

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 6

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 7

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - architektura - rys 8

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K2

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K3

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K8

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K9

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K10

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K11

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - konstrukcja - K12

  Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - opis

  Projekt wykonawczy - instalacja elek

  Projekt wykonawczy - wentylacja mechaniczna

  Projekt wykonawczy - wod - kan

  Specyfikacja wykonania i odbioru robót

  Odpowiedź na pytanie z dnia 16.02.2018 r.

  Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 20.02.2018 r.

  Odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2018 r. i 21.02.2018 r.

  Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2018 r. cz. 1

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.02.2018 r.

  Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2018 r. cz. 2

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.03.2018 r.

  Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 02.03.2018 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie


  Data zamieszczenia:

  Drukuj aktualność 265