Przejdź do treści

PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług ochrony w OT WORD BYTOM - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług ochrony w OT WORD BYTOM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu dla WORD Katowice
Numer ogłoszenia: 48208 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 16.03.2016 godz.11.00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT 16.03.2016 godz.11.15

Numer ogłoszenia: 54282 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na portalu UZP
Numer ogłoszenia: 54282 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
Numer ogłoszenia: 54282 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYBÓR OFERTY

Wybór oferty 25.03.2016

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice: Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Numer ogłoszenia: 76730 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 155