Przejdź do treści

Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie na portalu UZP nr 612596-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

WYKAZ DOSTAW - ZAŁ. Nr 3 do SIWZ

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - ZAŁ. Nr 4 do SIWZ

WARUNKI INTEGRACJI STW Z SYSTEMEM TELEINF. - ZAŁ. Nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW -ZAŁ. Nr 6 do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - ZAŁ. Nr 7 do SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie UZP o zmianie ogłoszenia   nr 540229675-N-2019 z dnia 28-10-2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 8.11.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 359