Przejdź do treści

Dostawa materiałów promocyjnych BRD -unieważniony- - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dostawa materiałów promocyjnych BRD -unieważniony-

Ogłoszenie o zamówieniu

Katowice, 2.09.2015 r.

W dniu 1.09.2015 r. wpłynęło zapytanie, które zamieszczamy w pliku do pobrania. 

W dniu 2.09.2015 r. wpłynęło zapytanie nr 3 , które zamieszczamy w pliku do pobrania

W dniu 4.09.2015 r. wpłynęło zapytanie nr 4 , które zamieszczamy w pliku do pobrania


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 115