Przejdź do treści

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w zakresach I - VII. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w zakresach I - VII.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE IV

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE IV

Informacja z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona na zmówienie

Poprawiony zał. nr 5 do SWZ Wzór umowy

Poprawiony zał. nr 2 do SWZ Wykaz punktów poboru

Pytania i odpowiedzi 30.08.2021

Pytania i odpowiedzi 26.08.2021

Pytania i odpowiedzi 26.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.08.2021

Zał. nr 2 Wykaz punktów poboru energii elektrycznej

ZAł. Nr 3 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

ZAł. Nr 5 Wzór umowy + pełnomocnictwo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESACH I-VII


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 570