Przejdź do treści

Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nr AT-ZP.262.6.2020
Ogłoszenie w BZP nr 774385 z dnia 30.12.2020 r.

Otwarcie ofert w dniu 25.01.2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU Zamówienia


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 428