Przejdź do treści

Dostawa 2 serwerów i lub 1 laptopa z systemem operacyjnym - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dostawa 2 serwerów i lub 1 laptopa z systemem operacyjnym

Dostawa 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym

Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 68577 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

W dniu 20.05.2015 wpłynęło do Zamawiającego zapytanie.

Odpowiedź w pliku Zapytanie 1

Katowice, 3.06.2015 WYBÓR OFERTY - W pliku do pobrania

Katowice, dnia 24.06.2015 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE I - w pliku do pobrania

ZAKRES II - unieważniony


        Data zamieszczenia:

        Drukuj aktualność 67