Przejdź do treści

Badania lekarskie dla pracowników Zamawiającego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Badania lekarskie dla pracowników Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w postaci poniższych rodzajów badań lekarskich dla  pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach kod CPV 85120000-6:
 1. Przeprowadzanie kontrolnych badań lekarskich egzaminatorów
 2. Przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych
 3. Przeprowadzanie kontrolnych badań psychologicznych
 4. Przeprowadzenie badań lekarskich osób prowadzących pojazdy w celach służbowych
 5. Przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich tj.
  1. Dodatkowe badanie EKG spoczynkowe,
  2. Dodatkowe badanie poziomu cukru,
  3. Dodatkowy badanie poziomu cholesterolu,
  4. Dodatkowe badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia (w zakresie badań profilaktycznych pracowników).

Przedłużenie terminu składania ofert


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 454