Przejdź do treści

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.” - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie nr 331129 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice, dnia 26.10.2016 r.

AT-ZP-1/NZP/DE-I-VI/9/2016

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

 ZMIANA  TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Dotyczy: „Zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że z powodu dużej ilości zapytań do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert (zmiana w ogłoszeniu i w SIWZ).

Aktualnie jest : Składanie ofert: 28.10.2016 godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 28.10.2016 r.  godz. 10:15.

Nowy termin składania ofert: 04.11.2016 r. godz. 10.00 .

Otwarcie ofert : 04.11.2016 r. godz. 10.15

Dyrektor

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESACH I-VI

Ogłoszenie w BZP nr 364749 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 4.11.2016 r. o godz.10.15


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 182