Nabór na stanowisko Inspektora ds. egzaminów i obsługi klienta w OT Jastrzębie Zdrój

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach z siedzibą ul. Francuska 78, ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. egzaminów i obsługi Klienta w OT Jastrzębie Zdrój

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z siedzibą przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach informuje, że nabór na stanowisko inspektora do spraw egzaminów i obsługi klienta w oddziale terenowym WORD Jastrzębie- Zdrój, ogłoszony w dniu 14.01.2021 r., został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru została wybrana kandydatura Pana Łukasza Balcar.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procesie rekrutacji mogą być odbierane osobiście do dnia 11.02.2021 r. w Dziale Kadr Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, w godzinach od 08:00 do 14:00. Dokumenty nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.
 

    Data zamieszczenia: