Przejdź do treści

Egzaminy - Egzamin praktyczny - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Egzamin praktyczny

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 28 czerwca 2019r. poz. 1206).

Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdzi twoją tożsamość oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy. Pamiętaj, że do egzaminu państwowego możesz przystąpić, jeżeli okażesz ważny w dniu egzaminu, jeden z dokumentów potwierdzających twoją tożsamość:

 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.

Egzaminatora potwierdzi również spełnienie przez ciebie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia. Jeżeli nie spełnisz wymaganych warunków, egzaminator odmówi przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego.

  Kategorie Prawa Jazdy:

  Kategoria AM, A1, A2, A (więcej informacji)

  Kategoria B, B1 (więcej informacji)

  Kategoria C, C1 (więcej informacji)

  Kategoria D, D1 (więcej informacji)

  Kategoria B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E (więcej informacji)

  Kategoria T (więcej informacji)

   

   Kategoria AM, A1, A2, A

   Kat.  AM, A1, A2, A  prawa jazdy.

   I. Plac manewrowy.

   1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym

   Nr

    Zadania egzaminacyjne.

    Kategorie prawa jazdy

   1

    

   Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

    AM, A1, A2, A

   6

   Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

    A1, A2, A

   7

   Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

    AM, A1, A2, A

   8

   Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

    AM, A1, A2, A

   9

   Ominięcie przeszkody.

    A1, A2, A

   10

   Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

    AM, A1, A2, A

    

   Zadania na placu manewrowym realizowane są w następującej kolejności; poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz.9, poz. 6;

   1. Dodatkowe zadania realizowane także na placu manewrowym:

   Nr

    Zadania egzaminacyjne.

    Kategorie prawa jazdy

   23

   Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.

    A1, A2, A

   24

   Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

   - w przypadku kat. A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

    AM, A1, A2, A

   1. Opis i kryteria oceny zadań na placu manewrowym:

   Poz.

     Zadanie nr:

    Kryteria.

   1

    

   Nr  1

   Przygotowanie do jazdy……

    1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

   a) poziom oleju w silniku,

   b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania "STOP",

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

   - jeżeli występuje;

   Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

   - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

   - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

   - losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

   2) właściwe ustawienie lusterek;

   3) przy kategorii AM, A2, A1, A:

   a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,

   b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

   c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

   d) podparcie pojazdu na podpórce;

   Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3 c:

   - zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

   - nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

   - maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).

    

   W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie  podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

   2

    Nr 6

   Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

    Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu rusza do przodu.

   3

   Nr  7

   Slalom wolny 

   1) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

   c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

   2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

   Sposób wykonania zadania:

   a) niepodpieranie się nogami,

   b) niepotrącanie pachołków.

   4

    Nr 8

   Slalom szybki

    1) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

   c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

   2) przejazd przez bramkę początkową, slalom  pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

   Sposób wykonania zadania:

   a) średnia prędkość jednego z  przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,- nie dotyczy kategorii AM,

   b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kat. AM,

   c) niepodpieranie się nogami,

   d) niepotrącanie pachołków.

   5

    Nr 9

   Ominięcie przeszkody

   1) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

   c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

   2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

   Sposób wykonania zadania:

   a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu ( wyłącznie od strony najazdu ) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

   b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

   c) niepodpieranie się nogami,

   d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

   e) niepotrącanie pachołków.

   6

   Nr 10

   Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

   1) upewnienie się o możliwości jazdy:

   a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

   b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

   c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

   d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

   2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8

   Sposób wykonania zadania:

   a) niepodpieranie się nogami,

   b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

   b) niepotrącanie pachołków.

     II. Ruchu drogowy.

   1. Czas minimalny  trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                           kat. AM                    -   10 min.

                                                           Kat. A1, A2, A          -   25 minut

   1. Zadania egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym

   Poz.

    Zadanie egzaminacyjne

   1

   Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

   2

   Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

   3

   Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

   4

   Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

   5

   Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

   6

   Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

   7

   Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

   8

   Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

   9

   Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.

   10

   Przejazd przez przejścia dla pieszych.

   13

   Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.

   14

   Przejazd przez tunel*.

   15

   Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

   16

   Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

   17

   Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

   18

   Wykonanie manewru wymijania ( dla kategorii A1, A2 i A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

   19

   Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

   20

   Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w  prawo.

   21

   Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

   21

   Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

   1. Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

   --- pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego,  jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

    -- negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

    na placu manewrowym:

              a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

              b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

              c/ najechała lub potrąciła pachołek.

        w ruchu drogowym:

              a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

              b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu                                 

             drogowego. Przypadki takiego zachowania ujęte są w poniższej tabeli.

   1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 

   Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 

   1

   Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

   2

   Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

   3

   Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

   4

   Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

   5

   Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

   6

   Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

   7

   Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

   8

   Niezastosowanie się do:

   8.1 sygnałów świetlnych,

   8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

   8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

   9

   Niezastosowanie się do znaków:

   9.1 "stop",

   9.2 "zakaz wjazdu ……….",

   9.3 "zakaz skręcania w lewo",

   9.4 "zakaz skręcania w prawo",

   9.5 "nakaz jazdy ..."*,

   9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

   9.7 "linia podwójna ciągła",

   9.8 „zakaz ruchu”.

   10

   Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

   10.1 na skrzyżowaniu,

   10.2 pojazdom szynowym,

   10.3 rowerzystom,

   10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

   10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

   10.6 podczas włączania się do ruchu,

   10.7 podczas cofania.

   11

   Naruszenie zakazu zawracania.

   12

   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

   13

   Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

   14

   Naruszenie zakazu wyprzedzania:

   14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

   14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

   14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

   14.4 na skrzyżowaniach,

   14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

   14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

   15

   Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".

   16

   Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

   17

   Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad    pojazdem.

   18

   Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy

    *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

    

    Kategoria B, B1

    Kat.  B, B1   prawa jazdy.

    I. Plac manewrowy.

    1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym:

    Nr

     Zadania egzaminacyjne.

     Kategorie prawa jazdy

    1

    Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

    B, B1

    2

    Ruszanie z miejsca  oraz jazda pasem ruchu do  przodu i tyłu.

    B, B1

    6

    Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

    B, B1

    1. Opis i  kryteria oceny zadań na placu manewrowym:

    Poz.

      Zadanie nr:

     Kryteria.

    1

    Nr  1

    Przygotowanie do jazdy…..

    1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

    a) poziom oleju w silniku,

    b) poziom płynu chłodzącego,

    c) poziom płynu hamulcowego,

    d) obecność płynu w spryskiwaczach,

    e) działanie sygnału dźwiękowego,

    f) działanie świateł pozycyjnych

    g) działanie świateł mijania,

    h) działanie świateł drogowych,

    i) działanie świateł hamowania "STOP",

    j) działanie świateł cofania,

    k) działanie świateł kierunkowskazów,

    l) działanie świateł awaryjnych,

    m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

    - jeżeli występuje.

    Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

    - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

    - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

    - w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

    - losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

    2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

    Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

    - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

    - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

    - w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

    - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

     

    W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu  i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania,  które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

    2

     Nr 2

    Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

    1) uruchomienie pojazdu;

    2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

    3) upewnienie się o możliwości jazdy:

    a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

    b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

    2) płynne ruszenie:

    a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

    b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

    3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

    5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

    6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

    7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

       w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

    3

    Nr  6

    Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu   

    Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

    II. Ruchu drogowy.

    1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym,

                                 Kat. B  -  40 minut

    Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

    1. Zadania egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym

    Poz.

     Zadanie egzaminacyjne.

    1

    Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

    2

    Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

    3

    Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

    4

    Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

    5

    Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).

    6

    Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

    7

    Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

    8

    Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

    9

    Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd).

    10

    Przejazd przez przejścia dla pieszych.

    11

    Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania :

     

    - prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

     

    - skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

     

    - równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

                W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

    12

    Wykonanie z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej

    - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

    - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,

    - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

    13

    Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe

    14

    Przejazd przez tunel*

    15

    Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

    16

    Wykonanie manewru wyprzedzania.

    17

    Wykonanie manewru omijania.

    18

    Wykonanie manewru wymijania.

    19

    Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

    20

    Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w  prawo.

    21

    Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

    22

    Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

    23

    Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora  miejscu ( manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania )

    26

    Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h

    27

    Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

     

    1. Wynik egzaminu Osoba egzaminowana uzyskuje:

    --- pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego,  jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

     -- negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

         na placu manewrowym:

               a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

               b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

               c/ najechała lub potrąciła pachołek.

         w ruchu drogowym:

               a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

               b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu                                 

              drogowego. Przypadki takiego zachowania ujęte są w poniższej tabeli.

    1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 

    1

    Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym

    2

    Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

    3

    Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

    4

    Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

    5

    Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

    6

    Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

    7

    Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

    8

    Niezastosowanie się do:

    8.1 sygnałów świetlnych,

    8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

    8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

    9

    Niezastosowanie się do znaków:

    9.1 "stop",

    9.2 "zakaz wjazdu ……….",

    9.3 "zakaz skręcania w lewo",

    9.4 "zakaz skręcania w prawo",

    9.5 "nakaz jazdy ..."*,

    9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

    9.7 "linia podwójna ciągła"

    9.8 „zakaz ruchu”.

    10

    Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

    10.1 na skrzyżowaniu,

    10.2 pojazdom szynowym,

    10.3 rowerzystom,

    10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

    10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

    10.6 podczas włączania się do ruchu,

    10.7 podczas cofania.

    11

    Naruszenie zakazu zawracania.

    12

    Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

    13

    Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

    14

    Naruszenie zakazu wyprzedzania:

    14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

    14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

    14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

    14.4 na skrzyżowaniach,

    14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

    14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

    15

    Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania"

    16

    Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

    17

    Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

    18

    Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

     *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

     Kategoria C, C1

     Kat. C, C1  prawa jazdy.

      

     I. Plac manewrowy.

     1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym:

     Nr

      Zadania egzaminacyjne.

     1

     Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

     2

     Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

     3

     Parkowanie skośne ( wjazd przodem, wyjazd tyłem)

     4

     Parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem- wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

     5

     Parkowanie równoległe ( wjazd tyłem – wyjazd przodem).

     6

     Ruszanie z miejsca do przodu  na wzniesieniu.

     1. Zestawy  zadań do realizacji,  wybranych losowo przez system teleinformatyczny:

     Poz.

     Nr zestawu

     Nr zadania wg powyższej tabeli

     Kategoria prawa jazdy

     1

     1

     3, 4 – wjazd tyłem

     C1, C

     2

     2

     3, 5

     C1, C

     3

     3

     4 – wjazd przodem, 6

     C1, C

     4

     4

     5, 6

     C1, C

     1. Opis zadania i kryteria oceny zadań  na placu  manewrowym:

     Poz.

       Zadanie nr:

      Kryteria.

     1

     Nr  1

     Przygotowanie do jazdy……

      1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

     a) poziom oleju w silniku,

     b) poziom płynu chłodzącego,

     c) poziom płynu hamulcowego,

     e) działanie sygnału dźwiękowego,

     f) działanie świateł pozycyjnych,

     g) działanie świateł mijania,

     h) działanie świateł drogowych,

     i) działanie świateł hamowania "STOP",

     k) działanie świateł kierunkowskazów,

     m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

     - jeżeli występuje;

     Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

     - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

     - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

     - losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

     2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte

     W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie  podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

     2

      Nr 2

     Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

     1) uruchomienie pojazdu;

     2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

     3) upewnienie się o możliwości jazdy:

     a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

     b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

     2) płynne ruszenie:

     a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

     b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

     3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,

     5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

     6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

     7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż1m  od linii  ograniczającej pas.:

        w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

     3

     Nr  3 ,4

     Parkowanie przodem,

     Tyłem   

     Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

     Sposób wykonania zadania:

     a/ możliwa jedna korekta toru jazdy’

     b/ pojazd nie może:

        - wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu’

        - naruszyć ( najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię)                                                           

           linii ograniczających stanowisko’

        - potrącić pachołków lub tyczek,

     c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   

     4

      Nr 5

     Parkowanie równoległe

      Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

     Sposób wykonania zadania:

     a/ możliwa jedna korekta toru jazdy,

     b/ pojazd nie może:

        - naruszyć  linii ograniczających stanowisko ( pachołki i tyczki) oraz

        - najechać na krawężnik.

     c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

     5

      Nr 6

     Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu  

     Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

     II. Ruchu drogowy.

     1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                             kat. C, C1                 -   45 min.

     1. Zadanie egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym                                           

     Poz.

      Zadanie egzaminacyjne 

     1

     Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

     2

     Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

     3

     Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

     4

     Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

     5

     Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

     6

     Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

     7

     Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

     8

     Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

     9

     Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.

     10

     Przejazd przez przejścia dla pieszych.

     13

     Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.

     14

     Przejazd przez tunel*.

     15

     Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

     16

     Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

     17

     Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

     18

     Wykonanie manewru wymijania.

     19

     Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

     20

     Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w  prawo.

     21

     Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

     22

     Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

     23

     Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora  miejscu ( manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

     24

     Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (nieobowiązkowe), może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

     25

      

     Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego

     26

     Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

     1. Wynik egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje:

     --- pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego,  jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

      -- negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

       na placu manewrowym:

                a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

                c/ najechała lub potrąciła pachołek.

        w ruchu drogowym:

                a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu                                  

               drogowego. Przypadki takiego zachowania ujęte są w poniższej tabeli.

     1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 

     1

     Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

     2

     Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

     3

     Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

     4

     Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

     5

     Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

     6

     Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

     7

     Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

     8

     Niezastosowanie się do:

     8.1 sygnałów świetlnych,

     8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

     8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

     9

     Niezastosowanie się do znaków:

     9.1 "stop",

     9.2 "zakaz wjazdu ……….",

     9.3 "zakaz skręcania w lewo",

     9.4 "zakaz skręcania w prawo",

     9.5 "nakaz jazdy ..."*,

     9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

     9.7 "linia podwójna ciągła",

     9.8 „zakaz ruchu”.

     10

     Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

     10.1 na skrzyżowaniu,

     10.2 pojazdom szynowym,

     10.3 rowerzystom,

     10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

     10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

     10.6 podczas włączania się do ruchu,

     10.7 podczas cofania.

     11

     Naruszenie zakazu zawracania.

     12

     Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

     13

     Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

     14

     Naruszenie zakazu wyprzedzania:

     14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

     14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

     14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

     14.4 na skrzyżowaniach,

     14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

     14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

     15

     Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".

     16

     Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

     17

     Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad    pojazdem.

     18

     Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy

      *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

      Kategoria D, D1

      Kat. D, D1  prawa jazdy.

      I. Plac manewrowy.

      1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym:

      Nr

       Zadania egzaminacyjne.

      1

      Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

      2

      Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

      3

      Parkowanie skośne ( wjazd przodem, wyjazd tyłem)

      4

      Parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem- wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

      5

      Parkowanie równoległe ( wjazd tyłem – wyjazd przodem).

      6

      Ruszanie z miejsca do przodu  na wzniesieniu.

      1. Zestawy  zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:

      Poz.

      Nr zestawu

      Nr zadania wg powyższej tabeli

      Kategoria prawa jazdy

      1

      1

      3, 4 – wjazd tyłem

      D1, D

      2

      2

      3, 5

      D1, D

      3

      3

      4 – wjazd przodem, 6

      D1, D

      4

      4

      5, 6

      D1, D

      1. Opis i kryteria oceny zadań realizowanych  na placu  manewrowym:

      Poz.

        Zadanie nr:

       Kryteria.

      1

      Nr  1

      Przygotowanie do jazdy……

       1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

      a) poziom oleju w silniku,

      b) poziom płynu chłodzącego,

      c) poziom płynu hamulcowego,

      e) działanie sygnału dźwiękowego,

      f) działanie świateł pozycyjnych,

      g) działanie świateł mijania,

      h) działanie świateł drogowych,

      i) działanie świateł hamowania "STOP",

      k) działanie świateł kierunkowskazów,

      m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

      - jeżeli występuje;

      Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

      - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

      - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

      - losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

      2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte

      3) sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia; liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

                  W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie  podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

      2

       Nr 2

      Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

      1) uruchomienie pojazdu;

      2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

      3) upewnienie się o możliwości jazdy:

      a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

      b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

      2) płynne ruszenie:

      a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

      b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

      3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,

      5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

      6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

      7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż1m  od linii  ograniczającej pas.:

      8) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. D dopuszcza się jedno opuszczenie

      3

      Nr  3 ,4

      Parkowanie przodem,

      Tyłem  

      Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

      Sposób wykonania zadania:

      a/ możliwa jedna korekta toru jazdy’

      b/ pojazd nie może:

         - wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu’

         - naruszyć ( najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię)                                                          

            linii ograniczających stanowisko’

         - potrącić pachołków lub tyczek,

      c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   

      4

       Nr 5

      Parkowanie równoległe

       Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

      Sposób wykonania zadania:

      a/ możliwa jedna korekta toru jazdy,

      b/ pojazd nie może:

         - naruszyć  linii ograniczających stanowisko ( pachołki i tyczki) oraz

         - najechać na krawężnik.

      c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

      5

       Nr 6

      Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu 

      Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

        II. Ruchu drogowy.

      1. Czas minimalny  trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                              kat. D, D1                 -   45 min.

      1.  Zadanie egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym                                           

      Poz.

       Zadanie egzaminacyjne

      1

      Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

      2

      Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

      3

      Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

      4

      Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

      5

      Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

      6

      Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

      7

      Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

      8

      Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

      9

      Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.

      10

      Przejazd przez przejścia dla pieszych.

      13

      Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.

      14

      Przejazd przez tunel*.

      15

      Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

      16

      Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

      17

      Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

      18

      Wykonanie manewru wymijania.

      19

      Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

      20

      Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w  prawo.

      21

      Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

      22

      Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

      23

      Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora  miejscu ( manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

      24

      Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (nieobowiązkowe), może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

      25

      Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego

      26

      Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

      1. Wynik egzaminu.   Osoba egzaminowana uzyskuje:

      --- pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego,  jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

       -- negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

          na placu manewrowym:

                 a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                 b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

                 c/ najechała lub potrąciła pachołek.

       w ruchu drogowym:

                 a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                 b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu                                  

                drogowego. Przypadki takiego zachowania ujęte są w poniższej tabeli.

      1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 

      1

      Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

      2

      Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

      3

      Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

      4

      Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

      5

      Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

      6

      Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

      7

      Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

      8

      Niezastosowanie się do:

      8.1 sygnałów świetlnych,

      8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

      8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

      9

      Niezastosowanie się do znaków:

      9.1 "stop",

      9.2 "zakaz wjazdu ……….",

      9.3 "zakaz skręcania w lewo",

      9.4 "zakaz skręcania w prawo",

      9.5 "nakaz jazdy ..."*,

      9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

      9.7 "linia podwójna ciągła",

      9.8 „zakaz ruchu”.

      10

      Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

      10.1 na skrzyżowaniu,

      10.2 pojazdom szynowym,

      10.3 rowerzystom,

      10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

      10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

      10.6 podczas włączania się do ruchu,

      10.7 podczas cofania.

      11

      Naruszenie zakazu zawracania.

      12

      Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

      13

      Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

      14

      Naruszenie zakazu wyprzedzania:

      14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

      14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

      14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

      14.4 na skrzyżowaniach,

      14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

      14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

      15

      Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".

      16

      Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

      17

      Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad    pojazdem.

      18

      Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy

       *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

       Kategoria B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

       Kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E  prawa jazdy.

       I. Plac manewrowy.

       1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym:

       Nr

        Zadania egzaminacyjne.

       1

       Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

       2

       Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

       3

       Parkowanie skośne ( wjazd przodem, wyjazd tyłem)

       4

       Parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem- wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

       6

       Ruszanie z miejsca do przodu  na wzniesieniu.

       1. Zestawy  zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:

       Poz.

       Nr zestawu

       Nr zadania wg powyższej tabeli

       Kategoria prawa jazdy

       1

       1

       3, 4 – wjazd tyłem

       B+E, C1+E, C+E

       2

       3

       4 – wjazd przodem, 6

       B+E, C1+E, C+E

       1. Opis zadania i kryteria oceny zadań  na placu  manewrowym:

       Poz.

         Zadanie nr:

        Kryteria.

       1

       Nr  1

       Przygotowanie do jazdy……

        1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

       a) poziom oleju w silniku,

       b) poziom płynu chłodzącego,

       c) poziom płynu hamulcowego,

       e) działanie sygnału dźwiękowego,

       f) działanie świateł pozycyjnych,

       g) działanie świateł mijania,

       h) działanie świateł drogowych,

       i) działanie świateł hamowania "STOP",

       k) działanie świateł kierunkowskazów,

       m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

       - jeżeli występuje;

       Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

       - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

       - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

       - losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

       2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte

       3/ sprzęganie

       a/ sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego ( w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych) elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

       b/ sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym ( sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

       Sposób wykonania sprzęgania:

       - podjazd pojazdem silnikowym pod przyczepę,

       - odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe,

       -cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

       - regulacja wysokości zaczepu przyczepy ( w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia,

       - dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

       Podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.

               W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie  podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

       2

        Nr 2

       Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

       1) uruchomienie pojazdu;

       2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

       3) upewnienie się o możliwości jazdy:

       a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

       b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

       2) płynne ruszenie:

       a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

       b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

       3) płynna jazda pasem ruchu do przodu,

       4) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut  

       5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

       6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

       7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż1m  od linii  ograniczającej pas.

       Dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

       3

       Nr  3 ,4

       Parkowanie przodem,

       Tyłem  

       Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

       Sposób wykonania zadania:

       a/ możliwa jedna korekta toru jazdy’

       b/ pojazd nie może:

          - wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu’

          - naruszyć ( najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię)                                                          

             linii ograniczających stanowisko’

          - potrącić pachołków lub tyczek,

       c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   

       4

        Nr 6

       Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu 

       Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

         II. Ruchu drogowy.

       1. Czas minimalny trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                               kat. B+E              -   25 minut

                                                               kat. C1+E,  C+E  -   45 minut

       1. Zadanie egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym:

       Poz.

        Zadanie egzaminacyjne

       1

       Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

       2

       Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

       3

       Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

       4

       Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

       5

       Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

       6

       Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

       7

       Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

       8

       Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

       9

       Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd).

       10

       Przejazd przez przejścia dla pieszych.

       13

       Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe

       14

       Przejazd przez tunel*.

       15

       Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

       16

       Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

       17

       Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

       18

       Wykonanie manewru wymijania.

       19

       Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

       20

       Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w  prawo.

       21

       Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

       22

       Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

       23

       Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora  miejscu ( manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

       24

       Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych (nieobowiązkowe), może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

       25

       Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego

       26

       Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

       27

       Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

       Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

       - zaciśnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

       - zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się
        (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

       - odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

       - wysunięcie podpory jeżeli przyczepa jest wyposażona w podporę,

       - rozłączenie pojazdu z przyczepą ( odjechania pojazdem)

       - ustawienie pojazdu obok przyczepy.   

       1. Wynik egzaminu.  Osoba egzaminowana uzyskuje:

       --- pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego,  jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

        -- negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

            na placu manewrowym:

                  a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                  b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

                  c/ najechała lub potrąciła pachołek.

            w ruchu drogowym:

                  a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                  b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu                                  

                 drogowego. Przypadki takiego zachowania ujęte są w poniższej tabeli.

       1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego:

       1

       Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

       2

       Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

       3

       Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

       4

       Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

       5

       Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

       6

       Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

       7

       Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

       8

       Niezastosowanie się do:

       8.1 sygnałów świetlnych,

       8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

       8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

       9

       Niezastosowanie się do znaków:

       9.1 "stop",

       9.2 "zakaz wjazdu ……….",

       9.3 "zakaz skręcania w lewo",

       9.4 "zakaz skręcania w prawo",

       9.5 "nakaz jazdy ..."*,

       9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

       9.7 "linia podwójna ciągła",

       9.8 „zakaz ruchu”.

       10

       Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

       10.1 na skrzyżowaniu,

       10.2 pojazdom szynowym,

       10.3 rowerzystom,

       10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

       10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

       10.6 podczas włączania się do ruchu,

       10.7 podczas cofania.

       11

       Naruszenie zakazu zawracania.

       12

       Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

       13

       Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

       14

       Naruszenie zakazu wyprzedzania:

       14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

       14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

       14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

       14.4 na skrzyżowaniach,

       14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

       14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

       15

       Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".

       16

       Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

       17

       Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad    pojazdem.

       18

       Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

        *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

        Kategoria T

        Kat. T  prawa jazdy.

        1. Plac manewrowy.
        1. Zadania egzaminacyjne realizowane na placu manewrowym:

        Nr

         Zadania egzaminacyjne.

        1

        Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

        2

        Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

        3

        Parkowanie skośne ( wjazd przodem, wyjazd tyłem)

        4

        Parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem- wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).

        6

        Ruszanie z miejsca do przodu  na wzniesieniu.

        1.  Zestawy  zadań do realizacji, wybranych losowo przez system teleinformatyczny:

        Poz.

        Nr zestawu

        Nr zadania wg powyższej tabeli

        1

        1

        3, 4 – wjazd tyłem

        2

        3

        4 – wjazd przodem, 6

        1. Opis i kryteria oceny zadań  na placu  manewrowym:

        Poz.

          Zadanie nr:

         Kryteria.

        1

        Nr  1

        Przygotowanie do jazdy……

         1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

        a) poziom oleju w silniku,

        b) poziom płynu chłodzącego,

        c) poziom płynu hamulcowego,

        e) działanie sygnału dźwiękowego,

        f) działanie świateł pozycyjnych,

        g) działanie świateł mijania,

        h) działanie świateł drogowych,

        i) działanie świateł hamowania "STOP",

        k) działanie świateł kierunkowskazów,

        m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

        - jeżeli występuje;

        Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

        - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

        - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

        - losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

        2) właściwe ustawienie lusterek; zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte

        3/ sprzęganie

        a/ sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego ( w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych) elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

        b/ sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym ( sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

        Sposób wykonania sprzęgania:

        - podjazd pojazdem silnikowym pod przyczepę,

        - odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe,

        -cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

        - regulacja wysokości zaczepu przyczepy ( w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia,

        - dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

        Podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.

                W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie  podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

        2

         Nr 2

        Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

        1) uruchomienie pojazdu;

        2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

        3) upewnienie się o możliwości jazdy:

        a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

        b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

        2) płynne ruszenie:

        a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

        b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

        3) płynna jazda pasem ruchu do przodu,

        4) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut 

        5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

        6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

        7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż1m  od linii  ograniczającej pas.

        Dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

        3

        Nr  3 ,4

        Parkowanie przodem,

        Tyłem  

        Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

        Sposób wykonania zadania:

        a/ możliwa jedna korekta toru jazdy’

        b/ pojazd nie może:

           - wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu’

           - naruszyć ( najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię)                                                          

              linii ograniczających stanowisko’

           - potrącić pachołków lub tyczek,

        c/ pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.   

        4

         Nr 6

        Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu 

        Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/ uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

          2.  Ruchu drogowy.

        1. Czas minimalny  trwania egzaminu w ruchu drogowym:

                                                                kat. T      -   25 minut

        1. Zadania egzaminacyjne realizowane podczas jazdy w ruchu drogowym     

        Poz.

         Zadanie egzaminacyjne 

        1

        Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

        2

        Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

        3

        Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

        4

        Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

        5

        Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

        6

        Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

        7

        Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

        8

        Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

        9

        Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.

        10

        Przejazd przez przejścia dla pieszych.

        13

        Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe

        14

        Przejazd przez tunel*.

        15

        Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.

        16

        Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.

        17

        Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.

        18

        Wykonanie manewru wymijania.

        19

        Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

        20

        Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w  prawo.

        21

        Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

        22

        Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

        23

        Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

        Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

        - zaciśnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

        - zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się
         (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

        - odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

        - wysunięcie podpory jeżeli przyczepa jest wyposażona w podporę,

        - rozłączenie pojazdu z przyczepą ( odjechania pojazdem)

        - ustawienie pojazdu obok przyczepy.

        1.  Wynik egzaminu.  Osoba egzaminowana uzyskuje:

        --- pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego,  jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym oraz wykonała w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania powyżej przedstawione zadania egzaminacyjne.

         -- negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

            na placu manewrowym:

                   a/ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                   b/ przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,

                   c/ najechała lub potrąciła pachołek.

         w ruchu drogowym:

                   a/  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

                   b/  zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu                                  

                  drogowego. Przypadki takiego zachowania ujęte są w poniższej tabeli.

        1. Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. 

        1

        Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego drogowej lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.

        2

        Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

        3

        Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

        4

        Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

        5

        Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

        6

        Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

        7

        Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

        8

        Niezastosowanie się do:

        8.1 sygnałów świetlnych,

        8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

        8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

        9

        Niezastosowanie się do znaków:

        9.1 "stop",

        9.2 "zakaz wjazdu ……….",

        9.3 "zakaz skręcania w lewo",

        9.4 "zakaz skręcania w prawo",

        9.5 "nakaz jazdy ..."*,

        9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

        9.7 "linia podwójna ciągła",

        9.8 „zakaz ruchu”.

        10

        Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

        10.1 na skrzyżowaniu,

        10.2 pojazdom szynowym,

        10.3 rowerzystom,

        10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

        10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

        10.6 podczas włączania się do ruchu,

        10.7 podczas cofania.

        11

        Naruszenie zakazu zawracania.

        12

        Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

        13

        Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

        14

        Naruszenie zakazu wyprzedzania:

        14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

        14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

        14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

        14.4 na skrzyżowaniach,

        14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

        14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

        15

        Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".

        16

        Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

        17

        Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad    pojazdem.

        18

        Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

         *) odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.