OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINÓW SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZAPOZNANIA SIĘ I STOSOWANIA DO PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW!

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia winny przynieść ankietę wydrukowaną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna.

Osoby które:

  • przebywały za granicą w okresie ostatnich 14 dni
  • miały kontakt z osobą zakażoną lub osobą, która może być zakażona,
  • przebywają na kwarantannie
 

prosimy o nieustalanie terminu egzaminu, gdyż nie zostaną na niego przyjęte.

 

Wejście na teren Oddziału Terenowego w Katowicach tylko i wyłącznie przez bramę od strony stacji paliw.


Data zamieszczenia: