Ograniczenie dostępności WORD Katowice dla klientów zewnętrznych

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 tymczasowo ogranicza się dostępność WORD Katowice dla klientów zewnętrznych. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi kontakty z pracownikami WORD Katowice powinny odbywać się tylko i wyłącznie poprzez korespondencje tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Lista numerów telefonów do kontaktu z pracownikami WORD Katowice udostępniona jest na stronie www.word.katowice.pl (zakładka Kontakt)


    Data zamieszczenia: