Termin Wewnętrznego Egzaminu Końcowego

Termin wewnętrznego egzaminu końcowego po zakończonym kursie dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów odbędzie się 20 maja 2016r. o godz. 16:00 w sali nr 4.

Do egzaminu mogą przystąpić również osoby (kandydaci na egzaminatorów), które otrzymały wynik negatywny na poprzednim egzaminie lub do niego nie przystąpiły.


    Data zamieszczenia: