Przejdź do treści

mTożsamość a przystąpienie do egzaminu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

W ostatnim czasie otrzymujemy wiele pytań od kandydatów na kierowców: Czy mogą wykorzystać mTożsamość przystępując do egzaminu na prawo jazdy?

Już śpieszymy z odpowiedzią!

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, dostępnej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/.../mdokumenty-potwierdzaj...,
która opisuje tę usługę można przeczytać:
„mTożsamość możesz potwierdzić wszędzie tam, gdzie proszą cię o dokument ze zdjęciem. Jednak ta usługa nie zastępuje dowodu osobistego.”

Usługa mTożsamość jest bardzo przydatna w niektórych zastosowaniach, np. na poczcie, siłowni, w sklepie lub podczas korzystania z usług medycznych czy hotelarskich. Niestety NIE ZOSTAŁA dopuszczona jako zamiennik dowodu osobistego i NIE MOŻE być użyta jako dokument, którym się posłużycie przed egzaminem na prawo jazdy.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów na prawo jazdy, przystępując do egzaminu musisz posiadać przy sobie jeden z 6 wymienionych niżej dokumentów:
  1. dowód osobisty,
  2. kartę pobytu,
  3. paszport,
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  6. zgoda na pobyt tolerowany,
Brak jednego z powyższych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu!
Masz wśród znajomych osoby, które będą zdawać egzamin na prawo jazdy? A może jesteś instruktorem lub egzaminatorem?

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 693