Przejdź do treści

"Wakacje w mieście - Imielin 2021" - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Razem z policją, strażą pożarną i ratownikami medycznymi wsparliśmy akcję "Wakacje w mieście - Imielin 2021".
W Szkole Podstawowej nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie przeprowadziliśmy zajęcia z zakresu bezpiecznych zachowań w wakacje oraz wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na kartę rowerową.
Dla dzieci, które kartę rowerową już posiadają, zorganizowaliśmy konkurs z nagrodami - rowerowy tor przeszkód.

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 543