Przejdź do treści

Wynajem lokalu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD), z siedzibą w Katowicach, oferuje do wynajmu lokal na działalność handlowo-usługową o powierzchni 77,25 m² w Katowicach przy ul. Francuskiej 78.

Pomieszczenie stanowiącą przedmiot najmu składa się z dwóch pomieszczeń w tym biurowe, wyposażone jest w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, regały wystawowe, stanowiska kasowe, dwa wejścia z zewnątrz, dwa węzły sanitarne, kuchnię oraz monitoring wizyjny.

Obiekt można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 11.09.2018 r. po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Sebastianem Lemieszonkiem tel. 32 359 30 08.

Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.

Zakres negocjacji będzie obejmował:

a) przedstawienie planowanego profilu działalności w najmowanym lokalu,

b) oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,

c) wymagane jest złożenie oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78

w sali konferencyjnej w dniu 11.09.2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00,  po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny.

 

Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji. Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 32 359-30-09.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 294