Przejdź do treści

Wstrzymanie egzaminów na kat. AM w Dąbrowie Górniczej - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wstrzymanie egzaminów na kat. AM w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie § 17 ust. 1 w związku § 15 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z póź. zm.) okresowo wstrzymuję przeprowadzanie egzaminów praktycznych ma kategorię AM od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia zakończenia prac remontowych na skrzyżowaniu ulic 11 listopada i Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 13