Przejdź do treści

Współpraca ze Stowarzyszeniem "Nasze Mysłowice" - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

12 sierpnia 2021 roku podczas spotkania Dyrektora WORD Katowice z Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Nasze Mysłowice", Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą i omówiono  możliwość nawiązania  współpracy  w zakresie popularyzacji  bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i obowiązujących w tym zakresie przepisów. Szczególnie dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Mamy nadzieję, że podjęta współpraca pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 567