Przejdź do treści

Wsparcie dla OSP w Siewierzu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wsparcie dla OSP w Siewierzu

W dniu 05.08.2019 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach udzielił wsparcia rzeczowego  Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu w postaci zestawów oświetlenia drogowego typu Flar LED, służących do zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogowych oraz oznakowania pojazdów straży pożarnej podczas działań w pasie drogowym jak i informowaniu kierowców o zbliżaniu się do miejsca zdarzenia. Jednostka OSP nieodpłatnie podejmuje liczne działania ratownicze na drodze ekspresowej wiodącej z Katowic do Warszawy, udzielając rocznie pomocy kilkudziesięciu uczestnikom zdarzeń w ruchu drogowym.

Pan Mirosław Grzywa Dyrektor WORD Katowice przekazał na ręce Pana Stanisława Czerwińskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu w/w sprzęt, który będzie stanowić wyposażenie odpowiadające potrzebom prowadzonych działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, których wspieranie jest działalnością statutową WORD Katowice.

Spotkanie zakończyło się omówieniem przyszłościowej współpracy pomiędzy jednostkami.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 344