Przejdź do treści

Wróciły szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wróciły szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wróciły szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Informacja WORD Katowice z dnia 18 września 2023 roku w sprawie Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Program szkolenia został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego wydanego dn. 15 września 2023 roku, stanowiący załącznik nr 9 Rozporządzenia.

Program ten obejmuje:

Zajęcia teoretyczne składające się z następujących tematów:
1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobiegnie – 2 godz.,
3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.

1 godzina zajęć teoretycznych = 1 godzina wykładowa (45  minut)
​​​​
Zajęcia praktyczne składające się z następujących tematów:
1. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 30 km/h.
2. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 50 km/h.


Realizowane w czasie niezbędnym na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia.

KOSZT SZKOLENIA 1000
Opłatę za szkolenie należy wnieść przelewem na konto WORD:
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
tytuł przelewu: Punkty karne, imię i nazwisko

 Dokumenty niezbędne do przedłożenia przed rozpoczęciem szkolenia:
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy
• Potwierdzenie wniesienia opłaty za szkolenie – wersja papierowa
• Dokument potwierdzający tożsamość.

UWAGI:
• W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
• Nie będą odejmowane punkty przypisane naruszeniu, za które nałożona została w drodze mandatu karnego grzywna, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.
• Osobom, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów, uczestnictwo w szkoleniu nie spowoduje zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych.
• Redukowane zostają najstarsze punkty wpisane do ewidencji.

Ilość punktów na swoim koncie można sprawdzić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz w aplikacji mObywatel.

Po zakończeniu szkolenia Dyrektor WORD wydaje zaświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Kopia zaświadczenia wraz z pismem przewodnim jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia.

 INFORMACJE I ZAPISY:
• Zapisy TYLKO telefoniczne
• Zapisujemy WYŁĄCZNIE uczestników szkolenia, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich
• WORD Katowice: 509580622

Kontakt:
- 509580622

Zapraszamy!

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 875