Przejdź do treści

Wirtualne dokumenty - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wirtualne dokumenty

Od 1 października kierowcy nie muszą posiadać przy sobie i okazywać do kontroli dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że dowód rejestracyjny pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia OC. Nadal trzeba je wykupić.

Zniesienie wymogu posiadania przy sobie potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC oznacza wyłącznie, że podczas policyjnej kontroli lub udziału w zdarzeniu drogowym nie trzeba udostępniać papierowego blankietu poświadczającego wykupienie polisy.

W przypadku kolizji może się okazać, że uczestnicy nie mają przy sobie dowodów rejestracyjnych ani polis OC. Co zrobić w takiej sytuacji? Najprostszym rozwiązaniem będzie wezwanie policji. Można też skorzystać ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Serwis pod adresem www.ufg.pl umożliwia zdalną weryfikację czy w dniu kolizji posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego objęty był ochroną ubezpieczeniową.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia dane o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza konkretnego auta oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, ale bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 296