Przejdź do treści

Spotkanie przedstawicieli GSOS z przedstawicielami WORD Katowice - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Spotkanie przedstawicieli GSOS z przedstawicielami WORD Katowice

W dniu 07.08.2019 r. w siedzibie WORD Katowice odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców zrzeszonych w Górnośląskim Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia z przedstawicielami WORD Katowice oraz zaproszonych gości.

Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione zasady przebiegu egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. A, B+E, C+E w świetle nowego rozporządzenia o egzaminowaniu.
Pan Mirosław Grzywa Dyrektor WORD Katowice podziękował za przybycie tak dużej liczbie gości. Podkreślił również jakim zaszczytem jest dla niego obecność na spotkaniu Gościa Honorowego - Pana Andrzeja Misiołka – Senatora RP będącego jednocześnie Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Senatu RP.
Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele zespołu redakcyjnego ustawy, którzy przestawili etapy prac nad ustawą o powołaniu samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.
Dyrektor Mirosław Grzywa podkreślił jaką ważną rolę odgrywa współpraca WORD Katowice, z GSOS na płaszczyźnie profesjonalnego procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wzajemne współdziałanie w zakresie promowania zasad mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Ze strony WORD Katowice prelegentem był min. Pan Eugeniusz Tomala – egzaminator nadzorujący będący jednocześnie pełnomocnikiem Dyrektora ds. kontaktów z mediami i urzędami.
W spotkaniu brali udział również Pan Rafał Sadowski – Dyrektor WORD w Bielsku – Białej wraz towarzyszącym mu egzaminatorem nadzorującym oraz przedstawiciele WORD Częstochowa.
Panel dyskusyjny trwał kilka godzin i zakończył się owocnym podsumowaniem.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 347