Przejdź do treści

ŚWIADOMY KIEROWCA - warsztaty dla kierujących w wieku 50+ - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

ŚWIADOMY KIEROWCA - warsztaty dla kierujących w wieku 50+

Realizując zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili analizę zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami za lata 2010-2015 na terenie woj. śląskiego. Przedstawione dane wykazują, iż pomimo spadku liczby wypadków drogowych na terenie woj. śląskiego, w miarę upływu lat, z roku na rok zwiększa się udział procentowy wypadków spowodowanych przez osoby po 50 roku życia (tabela).

W związku z powyższym mając na względzie zarówno powyższe dane, jak i prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wykazujące nieuchronny przyrost ludności w wieku powyżej 50 roku życia, zorganizowano warsztaty dla kierowców p/n „Świadomy kierowca 50+”.

Projekt współorganizują przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice oraz Radio Katowice (patronat medialny).


Przedmiotowe zajęcia, przeprowadzane raz w miesiącu, zawierać będą elementy teoretyczne jak i praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego tj.
1. Wykład z zakresu uczestnictwa kierujących w wieku „50+” w ruchu drogowym i powodowanych przez nich zagrożeniach oraz zasady postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego.
2. Zajęcia z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania z uwzględnieniem aspektu sprawdzenia kwalifikacji kierujących oraz błędów popełnianych przez osoby egzaminowane po 50 roku życia .
3. Wykład w zakresie zmian biologicznych i mentalnych postępujących wraz z wiekiem w organizmie człowieka .
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom zdarzeń komunikacyjnych oraz prawidłowe rozpoznawanie własnych objawów chorobowych mających wpływ na kierowanie pojazdem.
4. Zajęcia praktyczne na placu manewrowym z wykorzystaniem: troley-i, testu Stewarda, alkogoogli, symulatora dachowania oraz urządzeń do badania czasu reakcji.


Warsztaty są często jedyną okazją doskonalenia umiejętności kierowcy, niejednokrotnie po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień do kierowania. Dają możliwość dokształcenia pod czujnym okiem osób na co dzień związanych z obszarem zagadnień ruchu drogowego.

Terminy spotkań:

  • 18 luty
  • 18 marzec
  • 8 kwiecień
  • 20 maj
  • 24 czerwiec

Zgłoszenie do udziału w projekcie w formie załącznika, należy przesłać na adres e-mail tomasz.bratek@ka.policja.gov.pl. deklarując udział w wybranym terminie. Ilość miejsc w szkoleniu ograniczona - o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 192