Przejdź do treści

Obowiązek podpisywania cyfrowo dokumentów elektronicznych związanych z procesem egzaminowania - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2023 r. poz. 2659). Rozporządzenie to daje możliwość komunikacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej we wszelkich sprawach dotyczących egzaminów. Z dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia dokumenty elektroniczne przekazywane do WORD obowiązkowo muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 893