Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O II AUKCJI - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

                                                     Katowice, 06.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O II AUKCJI

Prowadzonej w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem odrębności wynikających z Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach

 

l.p.

Marka, typ, model

Opis

Cena wywoławcza netto=brutto

Wadium

Postąpienie

1.

Motocykl Romet ZK 125 nr.rej.SK 7793

Rok produkcji 2009,

Pojazd sprawny technicznie,

Przebieg 8995 km,

Pojazd typu „L”, pojemność silnika 124 cm3/7kW (10 KM)

1.650,00 zł brutto

słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych

165,00 zł brutto

słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł 00/100

50 zł

słownie: pięćdziesiąt złotych

2.

Motocykl Romet ZK 125 nr.rej.SK 9181

Rok produkcji 2010,

Pojazd sprawny technicznie,

Przebieg 21251 km,

Pojazd typu „L”, pojemność silnika 124 cm3/7kW (10 KM)

1.235,00 zł brutto

słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć  złotych

123,50 zł brutto

słownie: sto dwadzieścia trzy zł 50/100

50 zł

słownie: pięćdziesiąt złotych

 

3.

Motocykl Romet ZK 125 nr.rej.SK 9182

Rok produkcji 2010,

Pojazd sprawny technicznie,

Przebieg 8007 km,

Pojazd typu „L”, pojemność silnika 124 cm3/7kW (10 KM)

1.725,00 zł brutto

słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych

172,50 zł brutto

słownie: sto siedemdziesiąt dwa zł 50/100

50 zł

słownie: pięćdziesiąt złotych

 

4.

Samochód osobowy, furgon FORD TRANSIT 2,5 D nr rej. KAM 806A

Rok produkcji 1999, pojazd bez ważnych badan technicznych (ostatnie badanie w 2018 r.)

Przebieg 213729 km, Pojazd typu „L”, pojemność silnika 2496 cm3

1.050,00 zł brutto

Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych

105,00 zł brutto

słownie: sto pięć zł 00/100

50 zł

słownie: pięćdziesiąt złotych

 

 

  1. Aukcja odbędzie się w dniu 24.08.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w hali garażowej.
  2. Wadium wnoszone wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać na rachunek WORD w Katowicach:

ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

 

Przy wpłacie wadium należy zaznaczyć jakiego pojazdu dotyczy.

Wadium należy wnieść skutecznie przed rozpoczęciem aukcji (tzn. w dniu 24.08.2020 r. do godz.10:00 wadium powinno być zaksięgowane na koncie WORD).

Potwierdzenia wniesienia wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji wraz z pisemną informacją
o numerze konta, na który należy zwrócić niewykorzystane wadium.

Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

  1. Po zakończeniu aukcji niewykorzystane wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom na rachunek pomniejszone o koszty utrzymania konta. Wadium złożone przez nabywcę danego pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny. Zapłata za zakupiony przedmiot ma nastąpić w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia zakończenia aukcji.
  2. Postąpienie w licytacji wynosi 50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt 00/100 zł)
  3. Regulamin gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest dostępny w Wydziale Eksploatacji Mienia w godz. od 8:00-14:00.

Składniki majtku ruchomego przeznaczone na aukcję można oglądać w siedzibie WORD w Katowicach,
ul. Francuska 78 w godz. 8:00-14:00 do dnia 21.08.2020 r. z osobą upoważnioną do kontaktu panem Łukaszem Żurawikiem.

  1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.

 

 

Informacji udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu: 32 359-30-08
lub 32 359-30-09.

 

 

Katowice, 25.08.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje,

że w dniu 24.08.2020r. II AUKCJA Prowadzonej w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem odrębności wynikających z Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach

nie doszła do skutku ze względu na brak zainteresowanych osób.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 409