Przejdź do treści

Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu stacji paliw znajdującej się w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu stacji paliw znajdującej się w Katowicach

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Katowice, 25.01.2018 r.

          OGŁOSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul. Francuskiej 78

 

ZAPRASZA do udziału w negocjacjach

       w zakresie dotyczącym najmu stacji paliw  

                   znajdującej się w Katowicach

  

  

Dla nieruchomości na której posadowiona jest stacja paliw Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00052237/1. Stacja paliw objęta przedmiotem najmu znajduje się przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach mieszczącej się na terenie przyległym do WORD Katowice.

Stacja paliw stanowiąca przedmiot najmu będzie możliwa do wynajmu od dnia 01.08.2018 r.

Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.

Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.:

a) przedstawienie planów związanych z najmem,

b) oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń,

 lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78

w sali konferencyjnej w dniu 22.02.2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:00, po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny.

 

Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji.

Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 32 359-30-09.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 262