Przejdź do treści

Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu punktu kasowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Katowice, 22.02.2018 r.

 

          OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD),
z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul. Francuskiej 78

 

ZAPRASZA do udziału w negocjacjach

w zakresie dotyczącym najmu punktu kasowego

w Katowicach

 

Przedmiot najmu znajduje się w Katowicach przy ul. Francuskiej 78 na terenie Oddziału Terenowego WORD w Katowicach i jest dostosowany do prowadzenia działalności finansowej.

 

Przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 02.03.2018 r. po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Łukaszem Żurawikiem tel. 785008219.

 

Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.

 

Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.

 

- stawkę oferowanego miesięcznego czynszu najmu netto za przedmiot najmu,

 

Wymagania formalne:

- posiadanie przez Najemcę zaświadczenia o wpisie do rejestru usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie,

- złożenie oświadczenia przez oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji                            z oględzin.

 

Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78

w sali konferencyjnej w dniu 02.03.2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:00,  po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny.

 

 

Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji.

Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 32 359-30-09.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 266