Przejdź do treści

I Posiedzenie WRBRD w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego - Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, Jakuba Chełstowskiego, odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczył i wygłosił referat Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, będący jednocześnie Zastępcą Przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Członkiem Podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty.

Sekretarz Rady - Janusz Freitag (Dyrektor WORD Katowice) przedstawił projekt Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zapoznał Członków Rady  z planami wydatków śląskich WORDów na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Omówione zostały także zasady Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego.

Natomiast insp. Dominik Łączyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, zapoznał Radę ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski w latach 2017-2021.


      Data zamieszczenia:

      Drukuj aktualność 678