Przejdź do treści

GŁÓWNA NAGRODA W KONKURSIE! - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Celem Pikniku Piknik Edukacyjny: BĄDŹ WIDOCZNY! BĄDŹ BEZPIECZNY! jest podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tychy i Województwa Śląskiego, wszędzie tam gdzie są oni uczestnikami ruchu drogowego.
❗️ Przeprowadzone zostaną 2 konkursy ❗️
1️⃣ Konkurs rowerowy ????: dla wszystkich dzieci posiadających kartę rowerową.
Dzięki niemu każdy uczestnik będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności związane z jazdą rowerem oraz wziąć udział w prelekcji dotyczącej zasad bezpiecznego i sprawnego poruszania się rowerem po drogach.
Osoby, które najszybciej i najdokładniej pokonają nasz rowerowy tor przeszkód, otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody ????
2️⃣Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla użytkowników dróg powyżej 16-ego roku życia:
Składa się z:
✔️Testu wiedzy obejmującego zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu drogowym.
✔️Testu – skrzyżowań – do rozwiązania będą zadania polegające na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.
❗️WAŻNE❗️ Osoba, która w tym konkursie uzyska najlepszy wynik, otrzyma nagrodę główną jaką jest... HULAJNOGA ELEKTRYCZNA ????
Zapraszamy do udziału! ????

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 620