Przejdź do treści

Dowód tożsamości na egzaminie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dowód tożsamości na egzaminie

Przypominamy, że zgodnie z §12 ust.1 "Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach" (D.U. z 2019 poz. 1206) osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgoda na pobyt tolerowany.

Aplikacja mObywatel nie jest dowodem osobistym!

Więcej na stronie twórców aplikacji.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 422