Przejdź do treści

Dokument tożsamości na egzaminie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dokument tożsamości na egzaminie

W związku z coraz częstszymi nieporozumieniami, występującymi przed przystąpieniem kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy, a dotyczącymi niezwykle istotnej kwestii ustalenia tożsamości osoby przystępującej do egzaminu – dla rozwiania wszelkich wątpliwości z tym związanych informujemy, co następuje:
Podstawowym dokumentem stwierdzającym naszą tożsamość, na terenie naszego kraju i całej Unii Europejskiej jest PLASTIKOWY DOWÓD OSOBISTY.
Natomiast bezpłatna rządowa aplikacja mObywatel na smartfony umożliwia jedynie dostęp do mTożsamości czyli do odzwierciedlenia wszystkich danych z dowodu osobistego. Dzięki tej aplikacji można się, wprawdzie, wylegitymować, to jest okazać swoją tożsamość, ale tylko tam, gdzie nie jest wymagany do bezpośredniego okazania dowód osobisty.
Z takim to właśnie wymogiem mamy do czynienia w przypadku ustalania tożsamości osoby przystępującej do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
Decyduje o tym wymóg określony w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz. 1206), który stanowi, że „Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany."
Prosimy zatem o uwzględnienie tego, że aplikacja nie zastępuje dowodu osobistego, a dowód osobisty w komórce, wygenerowany w wyniku korzystania z aplikacji absolutnie nie jest E-dowodem.
E-dowód to plastikowy dowód osobisty, który otrzymują wszyscy wnioskodawcy, którzy po dniu 4 marca 2019 roku złożyli wniosek o nowy dowód osobisty.
Tak więc, zwykły plastikowy dowód osobisty stanowi nadal środek identyfikacji tożsamości w świecie rzeczywistym – natomiast E-dowód jest środkiem identyfikacji tożsamości zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w Internecie.

 

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 712