Przejdź do treści

Bytom - wynajem pomieszczenia biurowego o powierzchni 26 m² - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Wynajem pomieszczenia biurowego o powierzchni 26 m² w Bytomiu

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem gospodarowania nieruchomościami
Katowice, 28.09.2022 r.
Ogłoszenie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD), z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul.  Francuskiej 78 oferuje do wynajmu pomieszczenie biurowe o powierzchni 26 m² w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 98.
Dla nieruchomości, na której posadowiona jest hala Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o  numerze KW KA1Y/00010366/9.
Pomieszczenie biurowe objęte przedmiotem najmu znajduje się przy ul. Strzelców Bytomskich 98 w Bytomiu na terenie Oddziału Terenowego WORD w Bytomiu.
Pomieszczenie biurowe stanowiącą przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 5.10.2022 r. po  wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Wiesławem Wójcikiem tel. 516007950.
Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.
Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.:
  1. przedstawienie planowanego profilu działalności w najmowanej pomieszczeniu biurowym,
  2. oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,
  3. oferowaną miesięczną, ryczałtową kwotę netto za zużycie energii, ogrzewania oraz wody,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń, lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w sali konferencyjnej w dniu 6.10.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny.
Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji.
Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 323593008.

 

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 725