Przejdź do treści

Akcja: MANDAT CZY ZADANIE? - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Główne przyczyny wypadków to:
➡️ Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze;
➡️ Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu;
➡️ Niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami;
➡️ Nieprzestrzeganie norm regulujących czas prowadzenia pojazdów.

Dlatego wzięliśmy udział w akcji: "MANDAT CZY ZADANIE?", ktora odbyła się na trasie DK 81 przy ul. Kościuszki w kierunku Katowic - na wysokości tzw. wagi.

Te działanie profilaktyczno-prewencyjne było prowadzone w ramach Tygodnia Mobilności we wszystkich europejskich krajach pod nazwą EDWARD - European Day Without A Road Death (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach).

Akcja polegała na tym, że kierowcy, którzy podczas działań popełnili wykroczenie mieli do wyboru mandat lub wykonanie wylosowanego przez siebie zadania.

W akcji wzięli udział:
???? Funkcjonariusze WRD i Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,
???? Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Katowice, 
???? Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 
???? Ratownicy Medyczni z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, 
???? Pracownicy WORD Katowice, 
⚰️ Pracownicy Zakładu Pogrzebowego "Walicki". 

Zadania profilaktyczne, które można było wylosować (z podziałem na służby):

1. POLICJA - kierowca miał wcielić się w rolę Rzecznika Prasowego Policji. Zadanie polegało na zaapelowaniu do kierowców przed kamerą o rozsądek i ostrożność w drodze do pracy i domu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

2. WITD - kierowca miał przejść tor ustawiony z pachołków w specjalnych alkogoglach. Zadanie miało na celu uświadomić, że przemęczony kierowca reaguje tak samo, jak kierowca będący pod wpływem alkoholu.

3. STRAŻ POŻARNA - kierowca wcielił się w rolę strażaka biorącego udział w akcji podczas wypadku drogowego. Miał za zadanie założyć na siebie elementy ubrania specjalistycznego, wykorzystywanego przez strażaka przy działaniach ratowniczo-gaśniczych tj. aparat powietrzny na plecy, hełm, do ręki młot i łom, następnie dwukrotnie przebiec wokół wozu strażackiego. Dzięki temu można było poczuć ciężar pracy strażaka.

4. RATOWNICY MEDYCZNI - zadaniem kierowcy było udzielić pierwszej pomocy potrąconemu dziecku. Sprawdzić jego czynności życiowe, sprowadzić pomoc, podjąć resuscytacje do czasu przybycia karetki.

5. WORD Katowice - kierowca wsiadał do symulatora dachowania, by uświadomić sobie, jak istotne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz jak zachowuje się pojazd w trakcie dachowania, które może być jednym ze skutków zdarzenia drogowego.

6. ZAKŁAD POGRZEBOWY - kierowca miał pomóc pracownikom zakładu pogrzebowego na miejscu śmiertelnego wypadku. Kierowca musiał przenieść "denata" do czarnego worka, a następnie do karawanu. Do tego był poproszony o pozbieranie rzeczy "denata".

Cała akcja zakończyła się pomyślnie.
Uświadomiliśmy wielu kierujących pojazdy, którzy popełnili wykroczenie, jakie są główne przyczyny wypadków drogowych.
Dzięki takim działaniom kształtują się prawidłowe postawy i zachowania kierowców na drogach, zgodne z przepisami ruchu drogowego ????


      Data zamieszczenia:

      Drukuj aktualność 597