Status:    Status:    Tryb przetargu:
Przetarg dotyczyData ogłoszeniaData podpisania umowyData ogłoszenia wyników
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI”
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2020-08-03
Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
2020-03-042020-03-302020-03-20
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
2020-02-052020-02-272020-02-19
Zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2020-01-15
Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-12-312020-02-172020-02-07
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników WORD Katowice
2019-12-122019-12-31
Wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-12-062020-01-02
Zakup paliwa do pojazdów WORD Katowice i Oddziałów Terenowych (dalej również OT) wraz z dostawą kart flotowych
Przetargi ograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-11-072019-12-172019-12-12
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI”
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-10-302019-11-19
Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Dialog konkurencyjny poniżej 209 000 EURO
2019-10-212019-12-022019-11-19
Remont toalet w OT WORD w Katowicach z wykonaniem odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-09-182019-10-282019-10-21
Roboty remontowo-budowlane placu manewrowego w Oddziale Terenowym WORD w Jastrzębiu Zdroju, przy ulicy Armii Krajowej 31.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-09-172019-09-302019-09-19
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-08-192019-09-302019-09-19
Wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
2019-08-062019-09-192019-09-10
Dostawa i montaż mebli w Oddziale Terenowym WORD w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-06-132019-07-252019-07-18
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (dalej WORD w Katowicach) – 2 części
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-05-242019-07-262019-06-13
Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-04-192019-05-212019-05-15
Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-03-122019-03-292019-03-22
Zakup i dostawa licencji, akcesoriów komputerowych i drukarek w CZĘŚCIACH I-III
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2019-02-012019-02-22
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-11-232018-12-172018-12-07
Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu komputerowego dla WORD Katowice w CZĘŚCIACH I-IV
2018-08-012018-08-29
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.”
2018-07-032018-07-272018-07-18
Wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-05-302018-06-272018-06-21
Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-05-252018-06-272018-06-20
Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu komputerowego dla WORD Katowice w CZĘŚCIACH I-VI
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-04-272018-06-072018-05-30
Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-04-192018-05-222018-05-16
Dostawa urządzeń technicznych i wykonanie monitoringu wizyjnego oraz świadczenie usług ochrony
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-03-232018-05-172018-05-10
Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 98.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-03-142018-05-022018-04-20
Dostawa samochodów ciężarowych dla WORD Katowice
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-03-092018-04-112018-03-26
Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej( CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II) dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-03-092018-03-282018-03-26
Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Numer referencyjny: NZP/BP/5/2018
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-02-262018-03-162018-03-07
Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-02-152018-03-02
Świadczenie usług telekomunikacyjnych tj. usług głosowych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Oddziałów Terenowych
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-01-252018-02-282018-02-23
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2018-01-052018-01-252018-01-19
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (dalej WORD w Katowicach) – 2 części
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-12-062018-01-022017-12-20
Zakup paliwa do pojazdów WORD Katowice i Oddziałów Terenowych wraz z dostawą kart flotowych.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-11-292017-12-222017-12-14
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-10-092017-11-132017-10-31
Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-10-032017-10-11
Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-09-222017-11-102017-10-26
Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-09-222017-09-29
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-08-112017-09-132017-09-07
Wybór wykonawcy, który przeprowadzi wykłady na Kursach reedukacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-07-072017-08-022017-07-26
Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu komputerowego dla WORD Katowice
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-06-262017-08-072017-07-19
Roboty remontowo-budowlane w Oddziale Terenowym WORD w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Tysiąclecia 56,remont placu manewrowego
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-04-132017-05-232017-05-18
Roboty remontowo-budowlane w Oddziale Terenowym WORD w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Tysiąclecia 56, polegające na: Część 1: remont placu manewrowego; Część 2: remont wejść do budynku administracyjnego; Część 3: remont elewacji.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-03-242017-04-252017-04-20
Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników WORD Katowice
2017-03-202017-04-072017-04-04
Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” w dwóch ZAKRESACH ZAKRES I i/lub ZAKRES II
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-03-202017-04-182017-04-07
Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego,ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-02-272017-03-242017-03-16
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2017-01-112017-02-032017-01-25
„Zakup materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2016-11-16
Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Katowicach (ZAKRES I), Dąbrowie Górniczej (ZAKRES II), Tychach (ZAKRES III), Rybniku, (ZAKRES IV), Jastrzębiu Zdroju (ZAKRES V) dla Wojewódzkiego
2016-10-282016-12-21
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ZAKRESACH I-VI.”
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2016-10-20
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MATERIAŁY BIUROWE I PAPIER
2016-06-102016-07-01
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
2016-04-292016-05-162016-05-11
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2016-04-162016-04-27
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2016-04-072016-04-15
Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2016-03-142016-03-302016-03-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług ochrony w OT WORD BYTOM
2016-03-032016-03-312016-03-25
Świadczenie usług ochrony mienia w OT WORD w Bytomiu
Zamówienia z wolnej ręki poniżej 209 000 euro
2016-01-292016-01-282016-01-29
DOSTAWA MATERIALÓW PROMOCYJNYCH BRD DLA WORD KATOWICE
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2016-01-272016-02-182016-02-09
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-12-022015-12-172015-12-11
Katowice: Zakup paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach i Oddziałów Terenowych w systemie bezgotówkowym na podstawie flotowych kart paliwowych Numer ogłoszenia: 322160 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.
2015-11-272016-01-042015-12-15
Katowice: Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Numer ogłoszenia: 297688 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2015-11-052015-11-17
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych UNIEWAŻNIONY
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-10-202015-11-05
Dostawę systemu teleinformatycznego dla WORD Katowice Numer ogłoszenia: 276016 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-10-162015-11-032015-10-29
Dostawa materiałów prmocyjnych BRD
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-09-172015-10-092015-09-29
USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-09-092015-09-282015-09-23
Dostawa materiałów promocyjnych BRD -unieważniony-
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-08-28
System Teleiformatyczny Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-08-10
Dostawa 2 serwerów i lub 1 laptopa z systemem operacyjnym
Przetargi nieograniczone poniżej 209 000 EURO
2015-05-132015-06-152015-06-03
Zakupy paliw płynnych w Katowicach
Zamówienia z wolnej ręki poniżej 209 000 euro
2015-03-182015-04-182015-04-30
Ubezpieczenie komunikacyjne, majatkowe i OC WORD K-ce
Dialog konkurencyjny poniżej 209 000 EURO
2015-03-122015-03-24