Dostawa 2 szt. symulatora szkoleniowego - wirtualne przejscie dla pieszych

WYBÓR OFERTY

Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ulicy Francuskiej 78 w Katowicach

Przedłużenie terminu składania ofert - dostawa i montaż systemu parkingu przy ulicy Francuskiej 78 w Katowicach do dnia 20.10.2017 r.

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU postępowania ofertowego dot. dostawy i montażu systemu parkingowego przy ulicy Francuskiej 78 w Katowicach.