Internetowa rezerwacja terminu egzaminu

W dniu 18 maja 2015 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach aktywował możliwość zarezerwowania terminu egzaminu za pośrednictwem internetu dla egzaminów w Katowicach na ul. Francuskiej 78.

15 grudnia 2015 została aktywowana możliwość zarezerwowania terminu egzaminu dla pozostałych Oddziałów Terenowych.

Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony http://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html?info=10,50.163910,18.896636,45,46,47,48,49,50

Podczas rezerwacji należy uiścić pełną opłatę za rezerwowany egzamin. Do każdej płatności operator systemu dolicza opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł. Na telefoniczny wniosek osoby złożony do oddziału w którym osoba zamierza rezerwować termin, jest możliwe wykorzystanie kwoty znajdującej się na saldzie kandydata w SI WORD. Ze względów technicznych oraz konieczności zweryfikowania wniesionych wpłat, wniosek ten należy ponawiać przed każdym zamiarem skorzystania z posiadanego salda. Opłata za rezerwację egzaminu w jednym oddziale, może być wykorzystana w innym jedynie po telefonicznych uzgodnieniu tego z oddziałem w którym pierwotnie był rezerwowany termin.

Jeżeli WORD udostępnia do rezerwacji termin egzaminu łączonego teoria+praktyka, prosimy o rezerwację dla takiego terminu wyłącznie egzaminu łączonego. Zarezerwowanie w takim przypadku tylko egzaminu teoretycznego lub tylko praktycznego może skutkować odrzuceniem rezerwacji przez WORD.

Dla egzaminów tylko teoretycznych lub tylko praktycznych są udostępnione odrębne terminy.

Instrukcja użytkowania portalu Info-Car