Internetowa rezerwacja terminu egzaminu

W dniu 18 maja 2015 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach aktywował możliwość zarezerwowania terminu egzaminu za pośrednictwem internetu dla egzaminów w Katowicach na ul. Francuskiej 78.

15 grudnia 2015 została aktywowana możliwość zarezerwowania terminu egzaminu dla pozostałych Oddziałów Terenowych.

Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony http://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html?info=10,50.163910,18.896636,45,46,47,48,49,50

Podczas rezerwacji należy uiścić za pośrednictwem systemu pełną opłatę za rezerwowany egzamin - chyba że system zezwoli na wniesienie mniejszej opłaty. System uwzględnia jedynie opłaty wniesione za jego pośrednictwem dla konkretnej rezerwacji (opłaty wniesione na konto WORD lub za inne rezerwacje nie są dla systemu rezerwacji widoczne). Do każdej płatności operator systemu dolicza opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł. Na telefoniczny wniosek osoby złożony do oddziału w którym osoba zamierza rezerwować termin, jest możliwe wykorzystanie kwoty znajdującej się na saldzie kandydata w SI WORD. Ze względów technicznych oraz konieczności zweryfikowania wniesionych wpłat, wniosek ten należy ponawiać przed każdym zamiarem skorzystania z posiadanego salda. Opłata za rezerwację egzaminu w jednym oddziale, może być wykorzystana w innym jedynie po telefonicznych uzgodnieniu tego z oddziałem w którym pierwotnie był rezerwowany termin.

Jeżeli WORD udostępnia do rezerwacji termin egzaminu łączonego teoria+praktyka, prosimy o rezerwację dla takiego terminu wyłącznie egzaminu łączonego. Zarezerwowanie w takim przypadku tylko egzaminu teoretycznego lub tylko praktycznego może skutkować odrzuceniem rezerwacji przez WORD.

Dla egzaminów tylko teoretycznych lub tylko praktycznych są udostępnione odrębne terminy.

Instrukcja użytkowania portalu Info-Car