Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.

Szanowni Państwo,

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzja administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę.

UWAGA !!!

Informujemy, że w przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list !!!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że z dniem 18.09.2017 r. wchodzi w życie nowy formularz zgłoszeniowy i druk zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Zmiany wynikają wyłącznie ze zmiany przepisów prawa.

W związku z powyższym  wszystkich zapisanych na kurs reedukacyjny po 18.09.2017 r. prosimy o uzupełnienie dodatkowych danych wymaganych do wystawienia zaświadczenia tj.: nr prawa jazdy i organ wydający oraz czytelne wypełnienie formularza.

Formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu nie zostanie wystawione.

 

Terminy kursów reedukacyjnych w WORD Katowice, ul. Francuska 78 , zapisy pod nr telefonu 32 359 30 07 lub tel. kom. 509580622

 1. 15.12.2017 r. - 16.12.2017 r. od godz. 8.00 -  15.35 -brak wolnych miejsc
 2. 18.12.2017 r. - 19.12.2017 r. od godz. 8.00 -  15.35 -brak wolnych miejsc
 3. 08.01.2018 r. - 09.01.2018 r. od godz. 8.00 -  15.35 -brak wolnych miejsc
 4. 19.01.2018 r. - 20.01.2018 r. od godz. 8.00 -  15.35
 5. 22.01.2018 r. - 23.01.2018 r. od godz. 8.00 -  15.35

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres szkolenia@word.katowice.pl
 • osobiście w dziale szkoleń WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  w formie telefonicznej tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

 

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu 785008256;  032 282 99 17 lub 18; 032 396 99 81;

 

 1. 13.11.2017 r. - 14.11.2017 r. od godz. 8.00 -  15.35 - brak wolnych miejsc
 2. 20.11.2017 r. - 21.11.2017 r. od godz. 8.00 -  15.35 - brak wolnych miejsc
 3. 27.11.2017 r. - 28.11.2017 r. od godz. 8.00 -  15.35 - brak wolnych miejsc
 4. 04.12.2017 r. - 05.12.2017 r. od godz. 8.00 -  15.35 - brak wolnych miejsc
 5. 11.12.2017 r. - 12.12.2017 r. od godz. 8.00 - 15.35 - brak wolnych miejsc
 6. 15.01.2018 r. - 16.01.2018 r. od godz. 8.00 - 15.35
 7.  

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres:  szkoleniabytom@word.katowice.pl
 • osobiście w dziale szkoleń OT Bytom przy ul. Strzelców Bytomskich 98
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  w formie telefonicznej tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • decyzja oryginał (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny);
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs.

 

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Jastrzębie Zdrój,

Zapisy pod nr tel. 032 476 47 49 lub 785 008 218

 1. 22.11.2017 r. - 23.11.2017 r. od godz. 9.00 - 16.35 - brak wolnych miejsc
 2. 13.12.2017 r. - 14.12.2017 r. od godz. 9.00 - 16.35 - brak wolnych miejsc
 3. 10.01.2018 r. - 11.01.2018 r. od godz. 9.00 - 16.35 - brak wolnych miejsc
 4. 07.02.2018 r. - 08.02.2018 r. od godz. 9.00 - 16.35

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres ot_jastrzebie@word.katowice.pl
 • osobiście w OT  Jastrzębie Zdrój przy ul. Armii Krajowej 31
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  w formie telefonicznej tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

 

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Dąbrowa Górnicza

Zapisy pod nr tel. 032 2600873 lub 785 008 205

 1. 29.11.2017 r. - 30.11.2017 r. od godz. 8.00 - 15.35 - brak wolnych miejsc
 2. 06.12.2017 r. - 07.12.2017 r. od godz. 8.00 - 15.35 - brak wolnych miejsc
 3. 03.01.2018 r. - 04.01.2018 r. od godz. 8.00 - 15.35 - brak wolnych miejsc
 4. 24.01.2018 r. - 25.01.2018 r. od godz. 8.00 - 15.35

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres ot_dabrowa@word.katowice.pl
 • osobiście w OT  Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  w formie telefonicznej tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

 

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Tychy

Zapisy pod nr tel. 032 217 70 90  lub 785 008 203

 1. 29.11.2017 r. - 30.11.2017 r. od godz. 8.00 - 15.35 - brak wolnych miejsc
 2. 18.12.2017 r. - 19.12.2017 r. od godz. 8.00 - 15.35- brak wolnych miejsc
 3. 17.01.2017 r. - 18.01.2017 r.od godz. 8.00

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres word.tychy@onet.pl
 • osobiście w OT  Tychy, ul. Jana Pawła II 3
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  w formie telefonicznej tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do wyczerpania miejsc, aby wziąć udział w kursie należy  przy sobie dokument tożsamości.

Informacje i zapisy (tylko telefonicznie) przyjmuje Dział szkoleń

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585