Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.

Szanowni Państwo,

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzja administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę.

UWAGA !!!

 1. W przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list !!!!
 2. W przypadku braku władania językiem polskim osoba uczestnicząca w kursie jest zobowiązana do zapewnienia obecności tłumacza na cały czas trwania kursu (tj.: 2 dni po 8 godzin).

Terminy kursów reedukacyjnych w WORD Katowice, ul. Francuska 78 , zapisy pod nr telefonu 32 359 30 07 lub tel. kom. 509580622

 1. 13.05.2019 r. - 14.05.2019 r. od godz. 0900-  1600- brak wolnych miejsc
 2. 20.05.2019 r. - 21.05.2019 r. od godz. 0900-  1600- brak wolnych miejsc
 3. 24.05.2019 r. - 25.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres szkolenia@word.katowice.pl  (dowód wpłaty)
 • osobiście w dziale szkoleń WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 (oryginał decyzji do wglądu, opłata)
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  w formie telefonicznej tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

 

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu 785008256; 

 1. 13.05.2019 r. - 14.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530-
 2. 27.05.2019 r. - 28.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do wyczerpania miejsc, aby wziąć udział w kursie należy  posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Informacje i zapisy (tylko telefonicznie) przyjmuje Dział szkoleń

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • drogą mailową na adres szkoleniabytom@word.katowice.pl (oryginał decyzji do wglądu, opłata, formularz)
 • osobiście w dziale szkoleń OT Bytom przy ul. Strzelców Bytomskich 98 (oryginał)
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • skierowanie/decyzja oryginał (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny);
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs.

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Jastrzębie Zdrój,

Zapisy pod nr tel. 032 476 47 49 lub 785 008 218

 1. 15.05.2019 r. - 16.05.2019 r. od godz. 0900 -  1630          BRAK WOLNYCH MIEJSC
 2. 12.06.2019 r. - 13.06.2019 r. od godz. 0900 -  1630

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • osobiście w OT  Jastrzębie Zdrój przy ul. Armii Krajowej 31  (oryginał decyzji do wglądu, opłata, formularz)
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Dąbrowa Górnicza

Zapisy pod nr tel. 032 2600873 lub 785 008 205

 1. 08.05.2019 r. - 09.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530
 2. 05.06.2019 r. - 06.06.2019 r. od godz. 0800 -  1530
 3. 26.06.2019 r. - 27.06.2019 r. od godz. 0800 -  1530

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • osobiście w OT  Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56 (oryginał decyzji do wglądu, opłata, formularz)
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

 

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Tychy

Zapisy pod nr tel. 032 217 70 90  lub 785 008 203

 1. 21.05.2019 r. - 22.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530

Dokumenty należy złożyć po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.

 • osobiście w OT  Tychy, ul. Jana Pawła II 3 (oryginał decyzji do wglądu, opłata, formularz)
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu !!!!

Terminy kursów reedukacyjnych w OT Rybnik

Zapisy pod nr tel. 032 739 60 60 lub 785 008 224

 1. 14.05.2019 r. - 15.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530
 2. 28.05.2019 r. - 29.05.2019 r. od godz. 0800 -  1530

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585