Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Podstawa prawna:

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 227 poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619)

Cel kursu: 

Kurs ma na celu przygotować kierowcę do wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Warunki uczestnictwa:

  • wiek - 21 lat
  • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii do rodzaju pojazdu użytego do przewozu.

Niezbędne dokumenty:

  • dowód wpłaty
  • kserokopię prawa jazdy
  • wypełniony formularz
  • kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, zgodnie z Rozporządzeniem MTBiM z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1297)

Czas trwania:

  • kurs początkowy ADR - 3dni
  • specjalistyczny - cysterny - 2 dni

Najbliższy kurs ADR odbędzie się w dniach:

przewóz materiałów niebezpiecznych  - kurs początkowy ADR:

12,13,14,15 kwietnia 2013

cysterny:

20,21 kwietnia 2013

Zapraszamy!

Cena kursu:

ADR podstawowe – 400 zł
ADR specjalistyczne – cysterny 300 zł 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
ul. Francuska 78
40-507 Katowice
tel/fax. (+48) 32 359 30 06/07
e-mail: szkolenia@word.katowice.pl

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

NIP 9542192176