SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytanie z dnia 3 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na pytania z 7-9 stycznia 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z 13-14 stycznia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.01.2020 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Wybór oferty najkorzystniejszej dla części nr II z dnia 04.02.2020 r.

Unieważnienie i ponowny wybór oferty najkorzystniejszej dla części nr II z dnia 07.02.2020 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej dla części nr I z dnia 07.02.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.02.2020 r.