SIWZ - zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu z dnia 11.10.2017 r.