OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 509393

SIWZ I-III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK Nr 3 - FORMULARZ OFERTY

Do wykonawców informacja z otwarcia ofert oraz wezwanie do przekazania oświadczenia o grupie kapitałowej

Wzór oświdczenia o grupie kapitałowej

WYBÓR OFERTY w DNIU 22.02.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA