Od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. WORD Katowice wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii: AM, A1, A2, A oraz kategorii B1 z nadwoziem otwartym.