W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyło się zorganizowane przez WORD Katowice szkolenie nauczycieli chcących przeprowadzać egzaminy na kartę rowerową dla uczniów szkół podstawowych. Szkolenie było rozszerzone o ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak i o wiedzę z zakresu zagrożeń najczęściej występujących w województwie śląskim, a dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego.