Katowice, dnia 10.08.2015

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
Numer ogłoszenia: 204222 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy